The Holmes Intelligence Office  vzw

US WWII Registration

 

Deze display bestaat uit het medische gedeelte waar burgers zich dienden aan te melden vooraleer ze toe konden treden tot het Amerikaanse leger. Een oogtest, gewicht en lengte, alsook inentingen, zijn hier te zien.

Ook combineerbaar met "US WWII Lab & Blood donation"

 

US WWII First Aid (small/large)


Small:  In deze display krijgt het publiek een zicht op kleine wondzorg alsook op het opereren van een gewonde soldaat. Ook een bezoek aan de tandarts is in deze display mogelijk

 

Large: "US WWII Registration" + "US WWII Lab & Blood donation" + "US WWII First Aid"

De "US WWII First Aid small/large" doen wij om organisatorische redenen enkel in een gebouw.
 

US WWII Lab & Blood donation

 

Deze display bestaat uit een veldlabo waar o.a. bloedonderzoek wordt gedaan. Op deze display is er de mogelijkheid om de bloeddonatie display aan te sluiten. In deze display wordt naar voor gebracht hoe bloed doneren voor soldaten in zijn werk ging.
Ook combineerbaar met "US WWII Registration"

 

 

UK WWII Medical


Met deze display brengen we de Britse variant aan bod. Hierbij tonen we niet enkel hoe de Britse dokters te werk gingen bij een operatie, maar tonen we ook hoe de tandartsen op het veld hun werk deden.

 

Lezingen

Naast het brengen van medische displays bieden wij ook de mogelijkheid aan om ons te boeken voor een lezing.
Onze hoofdspecialiteit hierin is uiteraard het medische, maar ook de Royal Air Force is ons niet onbekend.

Echter is dit niet limitatief en kunnen uiteraard ook andere onderwerpen binnen de Tweede Wereldoorlog worden gebracht.